De producten waarbinnen 3Pulse gespecialiseerd en gecertificeerd is, variëren van basale eerste hulp tot geavanceerde hulpverlening en reanimatievaardigheden in combinatie met een automatische defibrillator. 3Pulse is gecertificeerd voor:

  • Basic Life Support / Automatische defibrillator, Nederlandse Reanimatieraad
  • Pediatric Basic Life Support, Nederlandse Reanimatieraad
  • Pre Hospital Trauma Life Support, National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT)
  • Eerste Hulp, First Aid International
  • Levensreddend handelen, First Aid International
  • Eerste Hulp aan Kinderen, First Aid International
  • Advanced First Aid, First Aid International
  • Advanced First Aid NOGEPA 2.2, First Aid International
  • Levensreddend handelen brandweer (LPLHB)
  • Maatwerk